ESG

Raport ESG: Dlaczego jest ważny w dzisiejszym biznesie?

W dzisiejszym dynamicznym świecie, przedsiębiorstwa stają przed nowym wyzwaniem: troska o środowisko, społeczność i sprawiedliwość korporacyjną. Koncepcja ESG (Environmental, Social, Governance) to podejście, które zdobywa coraz większe uznanie jako kluczowy element strategii biznesowej. Dlaczego raport ESG jest tak istotny i jakie korzyści przynosi firmom?

Zrównoważony rozwój

Raport ESG jest narzędziem pozwalającym firmom na monitorowanie i ocenę ich wpływu na środowisko naturalne oraz społeczność. Działa jako kierunek, który umożliwia organizacjom dążenie do zrównoważonego rozwoju, minimalizując negatywne skutki działalności gospodarczej.

Zwiększona Wiarygodność Twojej firmy

Inwestorzy, klienci, a także pracownicy coraz częściej kierują się wartościami etycznymi podczas podejmowania decyzji. Posiadanie raportu ESG zwiększa wiarygodność firmy w oczach interesariuszy, pokazując zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Inwestorzy coraz częściej oceniają firmy nie tylko pod kątem ich wyników finansowych, ale także z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Firmy z solidnym raportem ESG mają większe szanse na uzyskanie dostępu do kapitału, zwłaszcza w obliczu rosnącej popularności inwestycji zgodnych z zasadami ESG.

Efektywność Operacyjna

Implementacja strategii ESG sprzyja efektywności operacyjnej poprzez identyfikację obszarów, w których firma może poprawić swoje procesy, oszczędzać zasoby i minimalizować ryzyko związane z działalnością.

Reputacja marki a raport ESG

Dla wielu konsumentów, zaangażowanie społeczne i ekologiczne staje się kluczowym kryterium wyboru marki. Firma, która aktywnie działa na rzecz społeczności i dba o środowisko, buduje pozytywną reputację, co przekłada się na lojalność klientów.

Odpowiedzialność Korporacyjna

Raport ESG to nie tylko narzędzie do oceny, ale również do kształtowania odpowiedzialności korporacyjnej. Firmy, które biorą odpowiedzialność za swoje działania, przyczyniają się do budowania społeczeństwa bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego.

Wnioski są jednoznaczne: raport ESG to nie tylko narzędzie do oceny, ale przede wszystkim kluczowy element strategii biznesowej. Firmy, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju, budowaniu społecznej odpowiedzialności i skutecznym zarządzaniu, są gotowe na wyzwania przyszłości. 

Raport ESG – Obowiązkowe raporty niefinansowe już od 2024 roku 

Czy Twoja firma jest gotowa na podróż w kierunku ESG?  Zgodnie z prawem europejskim od 2024 roku obowiązkiem będzie publikowanie informacji niefinansowych z zakresu ESG. 

Obowiązkiem przygotowania raportu za rok 2024 zostaną objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa i spółki będące jednostkami zainteresowania publicznego, które zatrudniają co najmniej 500 osób, a ich suma bilansowa przekracza 85 mln zł lub roczne przychody 170 mln zł. 

W następnym roku obowiązek ten dotyczyć będzie firm,  które spełnią dwa z trzech wymienionych kryteriów: 

  • zatrudniają powyżej 250 pracowników, 
  • suma bilansowa przekracza 85 mln zł, 
  • roczne przychody przekraczają 170 mln zł. 

Raport za 2026 rok będą zobowiązane złożyć  małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na rynkach regulowanych spełniające przynajmniej które spełnią dwa z trzech wymienionych warunków: 

  • zatrudnienie powyżej 10 pracowników, 
  • suma bilansowa przekracza 1,5 mln zł,  
  • przychody powyżej 3 mln złotych. 

Przygotuj się na raportowanie ESG z naszym biurem rachunkowy! Oferujemy wsparcie w zrozumieniu i wdrożeniu nowych obowiązków, a także w procesie tworzenia raportów zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy do kontaktu. 

Odwiedź nas na Facebooku!

🌍📊 #ESG #ZrownowazonyRozwoj #OdpowiedzialnoscKorporacyjna