Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • przygotowanie sprawozdań finansowych
  • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
  • pełna obsługa kadrowo płacowa
  • prowadzenie bieżących rozliczeń z ZUS
  • reprezentowanie podatników w Urzędzie Skarbowym i w ZUS.